gelderlandschap-burgersgelderlandschap-in-uitvoering

Fort Asperen, De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Stichting Liniewacht

In 2014 is de Liniewacht opgericht, een groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur en landschap van de Diefdijklinie, onderdeel van de veel grotere Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De vrijwilligers van de Liniewacht zijn vleermuisliefhebbers met hart voor hun omgeving. Ze onderhouden, beheren en monitoren unieke locaties van de Diefdijklinie. Naast de forten zijn dit honderden kleinere militaire objecten die in de linie liggen.

Deze groepsschuilplaatsen en kazematten hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Ze hebben in Gelderland nu ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwtjes kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. De liniewacht zorgt ervoor dat de vleermuistoegangen niet dichtgroeien, de binnenruimten voldoende vochtig blijven en dat kapotte deuren snel hersteld worden. Ook zorgen zij, door het op de juiste plek planten van struiken en of boompjes, ervoor dat deze objecten niet teveel in de zon of op de wind komen te liggen.

Organisatie
De Liniewacht is een nog jonge vrijwilligersgroep, maar zeer enthousiast en gedreven. De Liniewacht is in 2014 opgericht door Zoogdiervereniging en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en zal vanaf volgend jaar zelfstandig verder gaan. De Liniewacht is niet onopgemerkt gebleven bij gemeentes en andere organisaties en steunen op verschillende manieren de stichting. In 2016 is de Liniewacht genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit.

Bijzonderheid
Langzamerhand vinden meer en meer vleermuizen de weg naar deze plekken. De telling van afgelopen winter leverde 30 vleermuizen, maar ook andere soorten als meer dan honderd overwinterende dagpauwogen (dagvlinders). Ook in de zomer krijgen de vleermuizen aandacht van de Liniewacht. Tijdens zomeravonden en -nachten werd in het gebied gezocht naar de plekken waar vleermuizen hun jongen grootbrengen (kraamkolonies).

Als landschapsbeheer worden in de winter bomen en struiken rond de groepsschuilplaatsen gesnoeid om het geschikt te houden voor vleermuizen en in de zomer worden de groepsschuilplaatsen opgeknapt en verder ingericht zodat deze weer geschikt zijn voor vleermuizen om in te overwinteren. Daarnaast worden de verblijfplaatsen klaargemaakt voor de overwinteringsperiode.

Meer informatie is te vinden op de website www.liniewacht.nl of volg ons op sociale media (twitter & Facebook).


Contact
Stichting Liniewacht
Meent 15
4141AA Leerdam
Tel. 06-52758875

Contact

Address
Fort Asperen,
netherlands

organisatie
Stichting Liniewacht

telefoon
06-52758875

2016-04-28-08-50-02_Hollandse-Waterlinie-bunker2.jpg2016-04-28-08-50-02_Hollandse-Waterlinie-vleermuis.jpg2016-04-28-08-50-02_Hollandse-Waterlinie-bunker.jpg